Oslo

OSLO – Norge (Norway)

Mange har kanskje sett disse postene stående ute i markene rundt Oslo. For å finne ut mer se Bernhard Herres hjemmeside for Kjentmannsmerket og hos Skiforeningen.

 

Turene jeg har gjort nedenfor er kun eksempler som for det meste sikter mot en så rask og effektiv “oppsamling” av de ulike kjentmannsposter som mulig, med utgangspunkt i offentlig kommunikasjon. Det er selvfølgelig uendelige variasjonsmuligheter. Det betyr ikke at min variant er mindreverdig på noen måte, dette er glimrende ruter av varierende lengde, og anbefales på det varmeste. Og det skulle være noe for enhver smak her med turer fra en snau time til over sju. En del kan sies om hvordan enkelte av postene best kan finnes, men mye av poenget (og ikke minst moroa…) er jo å finne ut av dette på egenhånd. Jeg tar derfor kun med en kort beskrivelse av den generelle ruten, og eventuelt noen tips for enkelte av postene (ikke les disse tipsene i grå skrift hvis du er redd for å “ødelegge” noe av spenningen!). GPS-posisjoner osv er selvfølgelig BANNLYST! 😉 Hvis ikke annet er angitt kan du regne med at mitt veivalg i utgangspunktet er en eller annen blåmerket sti/rute.

Eksempler på “Kjentmannsturer”: Her trenger man siste utgave av “Håndboka til Kjentmannsmerket” (forsåvidt ikke påkrevet, du kan selvfølgelig også gå disse turene uten å samle på kjentmannsposter…), Oslo Nordmark Sommer (turkart 1:50 000), Oslo Østmark (turkart 1:50 000) og Oslo Vestmark (turkart 1:50 000). Kartboka for Oslo kan også være grei å ha, og det finnes kart i mindre målestokk for enkelte områder. Alle frimerkebildene nedenfor er tatt på eller i det minste like ved kjentmannsposten notert i kursiv under.

Gå til sesong 2010-2012
Gå til sesong 2008-2010
Gå til sesong 2006-2008
Gå til sesong 2004-2006
Gå til sesong 2002-2004


2010 – 2012

•1 SKULLERUD – BREMSRUD – IGLETJERN – HAUKTJERN – OPPSAL (min totaltid 2h52; 489a 444d; netto gangtid 2h28):


Post 45: Bremsrud


Post 44: Igletjern, ett av mange i Østmarka


Post 43: Donsbautaen, speiderstøtta ved Hauktjern

For kjentmannsmerket er vel dette ny rekord i hurtigoppsamling av poster med aksess fra/til T-banen. Enkelt og greit, men en fin oppvarming til senere prøvelser.

Tips: Skulle ikke være nødvendig med tips her, men husk lesebriller (om nødvendig) for fin-navigering på rød- og blåmerkede stier, ihvertfall hvis man vil gå korteste rute!

•2 SOGNSVANN – VETTAKOLLEN – SKJENNUNGSÅSEN – ULLEVÅLSETER – SOGNSVANN (min totaltid 3h34; 549a 547d; netto gangtid 3h04):


Post 34: Vettakollen 378


Post 33: Skjennungsåsen 493

Nok en tur med enkel T-bane-aksess, men her går det an å gjøre en del “underholdende” ting for de med spesielle interesser. En trivelig tur fra Sognsvann T over Vettakollen og videre i retning Skjennungsstua, alt på blåsti. Min “spesielle” rute går rett nord (initielt på sti) fra myrområdet før Skjennungsstua, der blåstien vender nordvestover. Dette er ikke for de som liker en lett tur! Og jeg kan ikke egentlig anbefale den… Men etter hvert kommer man opp på en sti som går rett over Skjennungsåsen og ned på skogsbilvei på andre siden. Følg veien tilbake til utgangspunktet via Ullevålseter.

Tips: Letteste rute opp Skjennungsåsen er nok rett nordfra (fra veien). Her går det fin sti. Det går også sti vestfra, men jeg har ingen info om denne.

•3 SØRKEDALEN SKOLE – LANGLIDAMMEN – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 2h09; 341a 361d; netto gangtid 1h57):

Post 14: Langlidammen

Bussrute 41 fra/til Røa til/fra Sørkedalen skole. En enkel rusletur langs vei og dammen er også til overmål skiltet.

•4 SNIPPEN – BARLINDÅSEN – SANDERMOSEN – BERNTSBERG – DAUDSJØBERGET – BERNTSBERG – MARIDALEN SK. (min totaltid 2h17; 340a 409d; netto gangtid 1h59):


Post 35: Barlindåsen 384


Post 36: Daudsjøberget

Tog til Snippen. Husk at for å gå sørover til Barlindåsen må du først gå nordover (og til høyre) fra Snippen. Deretter sti over åsen til blåstien møtes. Til høyre blåstien til Sandermosen og så vei videre sørover. Avstikker inn mot Berntsberg for Daudsjøberget. Videre på vei til Maridalen skole via kapellet. Bussline 51 tilbake til f.eks. T-banenettet.

Tips: Fin sti rett over Daudsjøberget (som håndboka sier) på vestsiden av Berntsberg.

•5 SØRKEDALEN SKOLE – TROFOSS KLOPP – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 2h19; 397a 400d; netto gangtid 1h51):


Post 31: Gammel hestevei i Heikamplia


Post 32: Trofoss Klopp

Bussrute 41 fra/til Røa til/fra Sørkedalen skole. Enda en enkel rusletur langs vei og så ned og opp igjen den ganske røffe hesteveien.

Tips: Håndboka har detaljert informasjon, men for å presisere: Følg skogsbilveien på østsiden av Langlielva en ca 40 minutter til veien splittes og en gren går krapt bakover igjen oppover til høyre. Ved veikrysset er det nå (etter mange kjentmenns føtter…) tydelig tråkk ned veiskråningen på venstre side. Knapt synlig fra veikrysset, men der nede materialiserer hesteveien seg etterhvert. Midt nede i lia finnes selve kjentmannsposten, og for den neste ved Trofoss Klopp er det bare å følge hesteveien videre ned til Langlielva.

•6 EKRAVEIEN – ØSTERNVANN – TJÆREGRASHØGDA – VENSÅSSETRA – VENSÅSKOLLANE – BYKRYSSET (min totaltid 4h56; 832a 770d; netto gangtid 4h07):


Post 8: “Kjerrgår’n” – Kolerakirkegården


Post 10: Tjæregrashøgda


Post 9: Vensåskollane

Røabanen til Ekraveien. Så er det Bærumsmarka rundt i vente. Ta gangveien langs Lysakerelva opp til Fossum idrettspark. Fra innkjøringa til idrettsparken ta med en gang blå- og rødmerket sti (også lysløype) oppover mot venstre. Fortsett lysløpa og ta til venstre i alle kryss. Ved det omtalte severdighetsskiltet ta sti til venstre. Fortsett forbi Kolerakirkegården, kryss forsiktig bekken, og finn fin vei til Østernvann på den andre siden. Fra østsiden av Østernvann fortsett en kort stund på vei nordover, men snart finnes blåmerket og skiltet rute helt opp på Tjæregrashøgda. Fortsett blåmerket sti nordover fra Tjæregrashøgda til Vensåssetra. Derfra er det blåmerket vei mot Bykrysset, med (etterhvert) en avstikker opp på Vensåskollane.

Tips: Når du kommer veien fra Vensåssetra, IKKE ta blåmerket rute inn til høyre mot parkeringen ved Tobånn, men fortsett bare litt til en overgrodd traktorvei tilbake hardt venstre. Ta denne opp mot Vensåskollane. Traktorveien blir til sti etter at den først har passert ei hytte, ta til høyre i det andre stikrysset og gå langsmed ryggen. Da får du fin sti helt til toppunktet.

•7 RØYKEN – FOSS HAGESENTER – TJUVKOLLEN (+ RETUR) (min totaltid 2h11; 382a 380d; netto gangtid 1h56):

Post 2: Tjuvkollen – Tyvekollen

Tog til/fra Røyken stasjon. En kan bruke samme rute initielt som tur 12 2006-2008 til Herstadheia, men jeg valgte i stedet bare å rusle langs gang-/sykkelvei o.l denne gangen (det er bare et kort stykke rundt Bjørnstad at du faktisk må gå langs veien, men det er ikke voldsom trafikk her i helgene). Det eneste felles med nevnte rute til Herstadheia blir da (fra stasjonen) opp Heggumbakken og ned på andre siden. Der gangveien tar til høyre mot Røyken Ungdomsskole fortsetter du nå i stedet bare rett frem. Bruk Kartboka for Oslo for lettere navigering.

Tips: Kartboka for Oslo er også bra for detalj-navigeringen mot posten. Ta den på kartet grønnstiplede traktorveien vestover mellom jordene ved Foss Hagesenter. Når du kommer ned til bekken ta til høyre, så til høyre igjen et stykke etter passering under riksveien. Når traktorveien igjen splittes i to går den venstre delen så og si helt opp på kollen, etter først å ha krysset en liten bekk. Bare et bittelite stykke på sti opp fra veiens høyeste punkt.

•8 FJELL – BYSETERMÅSAN – KJERRINGHØGDA – HEIÅSEN SYD – RAUDSJØ – BYSETERMÅSAN – NORDLIVEIEN (min totaltid 4h25; 596a 610d; netto gangtid 3h35):


Post 48: Kjerringhøgda


Post 47: Heiåsen syd, ved en flyttblokk med nattleie

Bussrute 501 til/fra Fjell eller Nordliveien. Asfaltvei (WTF!?) og grusvei til Bysetermåsan. Blåsti til Bysetra, umerket sti til toppen av Kjerringhøgda og tårnet. Ta umerket sti videre nordover og møt blåstien som går over Mosjøhøgdene. Ikke bli fristet til å “røffe” for mye østover fra Kjerringhøgda, selv om det er lett til å begynne med blir det til slutt ekstremt bratt. Mulig, men anbefales ikke!Når Mosjøen er passert og blåstien over Mosjøhøgdene er omtrent på sitt høyeste punkt (og begynner å vende sørover igjen) har du et valg: Å følge merket sti og løype eller å gå rett nordover ryggen mot Heiåsen syd. Jeg vil anbefale det siste, her er det ganske lett terreng, og hundrevis av kjentmenn har laget tråkk.

Fra Heiåsen syd gikk jeg ned igjen til den rødmerkede løypa og fulgte den ned
til bilveien som jeg så fulgte hele veien tilbake.

Tips: Hvis du har gått helt opp på toppunktet av Heiåsen syd og fortsatt ikke har sett hella finner du den nesten rett sydover, men ta litt til venstre slik at du er sikker på å være på den østre delen av ryggen. Da er det nesten umulig å ikke gå rett på den. Hella ligger rett før du kommer ned i selve skogen igjen.

•9 GURIBYSAGVEIEN – MATTISPLASSVEIEN – SVARTTJERNSDAMMEN (+ RETUR) (min totaltid 2h18; 293a 298d; netto gangtid 1h51):


Post 11: Svarttjernsdammen

Bussrute 143/753 fra/til Oslo Bussterminal via Triangelen til/fra Guriby. All nødvendig informasjon om posten finnes i håndboka.

Tips: Som håndboka sier, ikke gå helt ned til tjernet, men ta tydelig sti bratt oppover til venstre, over haugen og ned til posten.

•10 HAKADAL ST. – ELVANNDEMNINGEN – SKINNSKATTBERGET – MANNTJERN – TREHØRNINGEN – HAKADAL ST. (min totaltid 7h33, inkluderer konsumering av medbrakt lunch; 884a 901d; netto gangtid 6h52):


Post 24: Skinnskattberget


Post 23: Manntjernet


Post 26: Askeren ved utløpet

En enormt lang tur som ble gjennomført mest på blåsti utover, og mest på vei på tilbaketuren. Du bør helst ikke prøve å matche min gangtid på denne. Tog til/fra Hakadal st. Postene kan forsåvidt besøkes i helt fritt valgt rekkefølge. Bruk nordmarkskartet for å finne ønsket rute.

Tips: Vær obs på at post 23er på et lite toppunkt på den VESTRE delen av tangen, ikke der stien først kommer ut ved rasteplassen på den østre siden. For post 26 er det bare å følge veien videre sørover fra krysset etter Trehørningen til du kommer til der bekken krysser veien. Rett før bekken går det et tydelig tråkk inn i skogen til høyre…

•11 BILLINGSTAD – STOKKER – GUPU – FURUHOLMEN – HAVERÅSEN – STORE SANDUNGEN – HOLO – BILLINGSTAD (min totaltid 5h04; 689a 732d; netto gangtid 4h30):


Post 5: Fløytadammen


Post 6: Haveråsen

I likhet med forrige tur er valgmulighetene mange. Jeg brukte samme strategi som sist, mest på blåsti utover, og mest på vei på tilbaketuren (som her dessverre er asfalt hele veien…). Tog til/fra Billingstad. Postene kan her også besøkes i fritt valgt rekkefølge. Bruk vestmarkkartet for å finne ønsket rute, evt. supplert med Kartboka for Oslo for detaljnavigering fra Billingstad.

Tips: Post 5 angripes lett nordøstfra der det går stier og tråkk sørvestover ut fra lysløypa. Dammen er rett sør for “knekken” i elva og et lite myrområde (se bildet).

•12 VARINGSKOLLEN ST. – VARINGSKOLLEN – KARLSHAUG NATURRESERVAT – ØRFISKE – NITTEDAL ST. (min totaltid 4h26; 710a 658d; netto gangtid 3h58):


Post 28: Karlshaug Naturreservat

Gjøvikbanen til Varingskollen st. Retur fra Nittedal st. Bratt opp slalåmløypa, kanskje ikke ideelt på småfrossen høstmark. Men for en utsikt underveis, bedre enn på toppen. Ellers enkel tur på blåmerket sti og til slutt vei.

•13 SØRKEDALEN SKOLE – KOBBERHAUGENE – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 3h35; 530a 531d; netto gangtid 3h15):


Post 30: Kobberhaugene 526

Bussrute 41 fra/til Røa til/fra Sørkedalen skole. Med 124 poster over ti år knyttes forbindelsene tilbake til mine aller første markaturer. Rundturen over kobberhaugene var nesten overraskende fin. Nå gjenstår det kun én post så er dette tiårsprosjektet over.

•14 SKANSEBAKKEN – KUSTEIN – SKANSEBAKKEN (min totaltid 6h18; 848a 861d; netto gangtid 5h17):


Post 15: Kustein

Bussrute 41 fra/til Røa til/fra Skansebakken. Inkluderer en liten frokost i det grønne. Post nummer 125 over denne tiårsperioden knytter forbindelsene tilbake til en av mine første kjentmannsturer. Turen over Ospeskog ble dessverre ikke som forventet ettersom store deler av blåstien er ødelagt av skogsdrift og resten til dels er overgrodd. Ingen går denne veien lenger antagelig. Men nå er tiårsprosjektet over, og jeg overlater marka til skogsmaskiner og Kamikaze-syklister for denne gangen.

OBS: Oppstigningen til, eller rette sagt nedstigningen fra Kustein er ikke bare morsom på våt høstmark. Vær forsiktig. Vær veldig forsiktig…

*** TAKK FOR MEG ***

 

2008 – 2010

•1 HANÅVEIEN ( – SANDBAKKEN ) – TROLLVANNENE – ENEBAKKVEIEN (RIKSVEI 155) – GRØNMOVEIEN – TROLLKJERKA – MORTENSRUD (min totaltid 3h57; +446m -438m; 3 laps):


Post 46: Dammen ved Søndre Trollvann


Post 45: Steinkirken (Trollkjerka)

Buss 501 fra Oslo bussterminal til Hanåveien. Opp Hanåveien kommer man raskt til en blåsti som passerer ikke langt fra Trollvannene, men undertegnede måtte først en tur innom Sandbakken for å få kjøpt Kjentmannsheftet. Turen til Sandbakken finner du beskrevet på http://www.frie-fugler.no/sandbakken/tur8.html. Jeg liker ikke å trampe i mine egne fotspor så tilbake fra Sandbakken gikk jeg blåsti ut høyre ved første mulighet og kom således over Trollvannene fra nord. Deretter kjapt opp Enebakkveien retning Oslo (breeedt fortau hele veien, men det er jo bra siden folk bruker dette som sin treningsarena på rulleski!!!???) og inn høyre Grønmoveien. Fortsett så på Grønmoveien inn til venstre rett mot Grønmo Fyllingsplass. Når du kommer til den låste porten blir det “bushing” videre opp høyre mot Trollkjerka, dvs. man finner alltid en ok sti/tråkk, og det er viktig for man må krysse to juv før man kommer til posten fra denne kanten! Fra Trollkjerka går det fin sti til turveien retning Mortensrud. (Det finnes m.a.o enklere, men sannsynligvis ikke raskere, måter å gjøre dette på!?)

Tips: Post 46 er aller lettest fra sør, da bør man etterhvert komme seg inn mot kraftledningene som går rett over Søndre Trollvann. En fin sti tar inn til venstre fra blåstien. (Mulig det er ok å rett og slett bare følge kraftgaten hele veien også?) Tar man til venstre fra kraftledingene igjen finner man fin sti helt til dammen. Fra nord går blåstien fordi Nordre Trollvann. Da bør man forsette på blåstien over neste haug til man ser kraftledingene og så ta nedover til høyre rett mot de. Når man kommer frem er man også plutselig ved det søndre vannet. Fin sti på østsiden av vannet. Post 45 er lettest fra nord, fra sykkelveien til/fra Mortensrud. Kommer man fra Mortensrud har man en stor gressslette til høyre rett etter Grønmo. Her materialiserer en mengde tråkk seg til en fin sti som går rett til Trollkjerka. Fra sør er det mer rufsete, her må man holde seg til kart og kompass.

•2 TROSTERUD T – GRØNLIA – NORDRE PUTTJERN – SØNDRE PUTTJERN – LUTÅSEN – HELLERUDTOPPEN – TVEITA T (min totaltid 3h07; +446m -453m; 2 laps):


Post 42: Nordre Puttjern


Post 43: Markas minste dam i betong

Kort, men delvis intens liten markatur. Ingen problemer med orienteringen, postene ligger klart synlige ved merket sti. Blåsti til (rett før) Grønlia. Rødmerket sti sørover (OBS: de røde merkene ser man ikke før man har gått et stykke) over Puttjernene. Så må man på best mulig måte komme seg videre over Lutåsen til man finner blåstien her. Det er alltid ok tråkk/sti å finne, men litt rufsete her og der og det kan jo bli ganske vått! Skulle jeg gjort turen om igjen nå ville jeg kanskje tatt av til Oppsal på tilbaketuren.

•3 EKRAVEIEN – GRINI MØLLE – MØLLEDAMMEN – LYSEJORDET – RØA (min totaltid 1h25; +234m -226m; 1 lap):

Post 9: Lysakerelven ved Røafossen

Ta Røabanen til Ekraveien. Utrolig at en slik vill dal skjuler seg rett ved et villastrøk. Og jeg hadde virkelig ingen anelse om at en slik flott og røff sti befant seg på vestsiden. Obs: Meget høstglatt her, så vær litt forsiktig. Den akkumulerte høydeforskjellen avslører at det er veldig mye opp og ned. På østsiden er det ingen sammenhengende sti (og hvis man forsøker sitter man plutselig fast i folks bakhager, ingen super idé), så man kan heller bare rusle direkte mot Røa.

•4 OPPEGÅRD – ELGJARTUN – OPPEGÅRD (min totaltid 2h02; +-207m; 2 laps):

Post 50: “Elgjartun”

Tog til Oppegård. Derfra starter blåmerkene rett nedenfor stasjonen. Etter få meter (og kryssing av vei) kommer man til “Den Fredrikhaldske Kongevei”. Navigeringen, etter kart eller instruksjonene i håndboka, er enkel. Den siste biten er både merket og skiltet.

•5 SIGGERUD – GRYTEBRÅTEÅSEN -SIGGERUD ( – SVÆRSVANN ) (min totaltid 0h52; +-77m; 1 lap):

Post 49: Jettegryta i Grytebråteåsen

Buss 501 fra Oslo bussterminal til Sværsvann (ta vare på billetten, ettersom denne vil gjelde helt frem) og bytt til buss 905 til Siggerud. En skikkelig hurtigpost. Kartboka for Oslo er nyttig for å finne utgangspunktet. Håndboka gir detaljerte opplysninger. Etterpå, hvis du har du god tid før bussen, er det ok å rusle opp til Sværsvann igjen langs gang- og sykkelveien.

•6 FROGNERSETEREN T – HEGGEHOLET – SLAGENE – SKÅDALSLØYPA – SKÅDALEN T (min totaltid 1h58; +104m -367m; 1 lap):

Post 34: Slagene

Kan gjøres som en hurtigpost om man ønsker det, men det er nå ingen grunn til ikke å gjøre ihvertfall en liten sving i nærområdet. Her er det bare så utrolig mye veier, løyper og stier rundt omkring, og posten kan kombineres med det meste… Kartboka for Oslo anbefales for detaljnavigeringen…

Tips: Raskeste måten (ikke der jeg gikk…) blir å ta den aller øverste grusveien fra selve Frognerseteren nordøstover (går direkte ut fra parkeringsplassen). Første blåsti på høyre side (bratt nedover) går forbi Slagene. 

•7 SPIKKESTAD – HØGÅSEN -SPIKKESTAD (min totaltid 1h49; +-114m; 1 lap):

Post 2: Høgåsen

Tog til/fra Spikkestad. Spikkestspan style=”font-size: 24pt;”adveien er smal og trafikkert så finn i stedet gang- og sykkeltraséen som går mer eller mindre parallelt. Den er dårlig skiltet (dvs. overhodet ikk/ae…), men du finner den gjemt bak Rema 1000. Kartboka for Oslo er nyttig. Ellers gir Håndboka detaljerte opplysninger om posten. Få med deg ihvertfall utsiktspunkt nr 1 og 2 som ligger knapt ett minutt fra hverandre.

•8 KLOKKERTOPPEN – STORØYUNGEN – SMALGJERMENNINGEN – GJERDRUMSGJERMENNINGEN – MYRGRUVEFOSSEN – STRØM BRU (min totaltid 4h47; +413m -484m; 2 laps):


Post 39: Storøyungsdammen


Post 40: Myrgruvefossen

Buss 301 til Klokkertoppen/Glittre (OBS: Bare annenhver buss går gamleveien her) og tilbake fra Strøm bru. En nydelig tur uten navigasjonsproblemer. Kun å nyte og følge blåmerkingen hele veien.

•9 RØYKEN – SVARTVANNSDALEN -RØYKEN (min totaltid 1h51; +-188m; 1 lap):

Post 3: Dammen i Svartvannsdalen

Tog til/fra Røyken stasjon. En kort men intens tur hvor man finner en vill og bortgjemt liten dal. Som vanlig er Kartboka for Oslo bra for detaljnavigeringen ut fra Røyken. Følg stien nedenfor Storhella (se tur 7 2004-2006), og sving med stien nordover opp mot Svartvannsdalen. Håndboka gir detaljinformasjon her.

Tips: Gå den omtalte stien til du passerer et lite severdighetsmerke på en gran til venstre. Deretter kan du begynne å tenke på å forlate stien for å gå i retning bekken igjen. Stien svinger oppover og til høyre, men det gjør bekken også, så du kan godt gå opp den første bakken før du krysser hogstfjellet. Den lille bekken borer seg inn i høydedraget gjennom en dal som er så smal at du ikke kan se den før du står der.

•10 ØVRE TOPPENHAUG – LILLE KOLSÅS -ØVRE TOPPENHAUG (min totaltid 1h43; 304a 294d; netto gangtid 1h11):

Post 8: Lille Kolsås – Kløverkollen

Bussrute 143 til/fra Øvre Toppenhaug. Kartboka for Oslo er nyttig her og du finner lett en fin sti i retning Lille Kolsås. Samme vei tilbake.

Tips: Posten er IKKE på toppen… Ca. 10 høydemeter FØR toppen er posten klart synlig på ei bjørk ved utsiktspunktet ute til høyre.

•11 KROKHOL – ROLAND – ROLANDSVEIEN (min totaltid 1h08; 137a 138d; netto gangtid 0h54):

Post 47: Største tre i Ski kommuneskoger

Buss 501 til Krokhol. Retur med samme buss fra Rolandsveien. Mange varianter kan gjøres her, jeg brukte bare den mest direkte ruten. F.eks er rundløypa sikkert fin i sin helhet, da har man en lett 5 km tur. Kan også kombineres med tur 1 ovenfor for en adskillig lengre rute. Ellers har håndboka har all nødvendig informasjon.

•12 ØVRE VAGGESTEIN – TØMTER – FINNTJERN – FLØYTA – ØRFISKE – NITTEDAL ST. (min totaltid 3h31; 525a -468d; netto gangtid 2h58):


Post 32: Finnvollen


Post 33: Skjerpeløkka

Buss 51 fra f.eks Brekkekrysset til Øvre Vaggestein. Tog tilbake fra Nittedal st. Ingen navigeringsproblemer her, og håndboka har all nødvendig informasjon om postene.

•13 HAGAN – MASSJØRGENHØGDA – BRENNBERGET – KJUL (min totaltid 3h18; 477a -546d; netto gangtid 2h29):


Post 36: Massjørgentomta


Post 35: Brennberget 441

Bussrute 301 til Hagan, retur med samme buss fra Kjul. Rett nord for busstoppet på Hagan kryss riksveien (på gangfeltet!) og fortsett opp Skyttaveien. Allerede her finner man et skilt for sykkelveien vi skal følge. Blåmerker dukker også opp på stolpene etterhvert. Følg sykkelveien til en løypetrasé tar av til høyre under kraftlinja. Følg løypetraséen til en sti tar av til høyre rett under strømkablene og følg denne over høgda.

På andre siden av høgda møter man en lysløype som man følger til venstre et øyeblikk for så ved første mulighet å ta sti til høyre. M.a.o følges fortsatt kraftlinja. Igjen møtes lysløypa og igjen tar man til venstre. Nå følges den til man har kommet på andre siden av Skredderudtjernet hvor man kan ta en snarvei til høyre på blåsti til en skogsvei videre nordover. En sti oppover til venstre bringer deg opp på enda en skogsvei nordover litt høyere opp i terrenget. Bruk turkaret Oslo Nordmark nøye for all denne fin-navigeringen. Igjen går det sti oppover til venstre (merket som traktorvei). Der traktorveien slutter kurver en sti videre oppover til venstre. Fra stien vil man om kort tid se utsiktspunktet og jakttårnet oppe til høyre. Fortsett via dette over den egentlige toppen.

På baksiden av toppen fortsetter tydelige tråkk (tusenvis av kjentmenn?) nedover ryggen nordover. Langt nede kan man plukke opp deler av en (tidligere?) blåsti og fortsette (rett etter Vollen) til en svær parkeringsplass ved Steinset og Granli. Fortsett sørover via Nittedalsveien til busstoppet på Kjul.

Tips: Ta den høyre grenen når stien over Massjørgenhødga deler seg, og ignorer alle tråkk før dette nedover til høyre. Posten ligger fint synlig rett til høyre for denne stien.

•14 ROA – SVENBALLRUD – ROA (min totaltid 2h30; 418a 418d; netto gangtid 1h56):

Post 23: Svenballrudtoppen

Tog til/fra Roa. Fin grusvei til nær der lysløypa begynner. Håndboka har alle detaljer videre. Kan også startes fra Lunner eller Grua hvis man hater å traske i sine egne fotspor. Lunner er spesielt praktisk hvis NSB ikke klarer å ha togdører som lar seg åpne sånn at du kommer deg av på Roa, men altså ingen grunn til desperasjon… Men hvis dere ikke vil ha slike overraskelser hold dere for guds skyld unna stilleavdelingen på Gjøvik-toget, hvor dørene fantastisk nok er fullstendig ute av funksjon, uten at noen ser ut til å ha tenkt å fikse problemet annet enn med et lite klistremerke som kun kan ses med lesebriller. Dette er bare flaut, NSB! Roa stasjon er forøvrig koselig, og her kan man varme seg, men når man annonserer med kaffe 5kr kunne det kanskje være greit at kaffen også eksisterte på en Søndag, eller hva NSB?

•15 SKANSEBAKKEN – DAMMYRDALEN – GRÅSÆTERHYTTA – SKANSEBAKKEN (min totaltid 4h45; 706a 699d; netto gangtid 3h55):


Post 13: Flyvrakrester i Dammyrdalen


Post 14: Otertjernsrenna

Buss 41 fra Røa til Skansebakken. Vær obs på at hvis du regner med korrespondanse fra T-banens line 2, så ta gjerne banen FØR den du får oppgitt på Trafikanten. Det skal ikke mye forsinkelse til her før du mister bussen. Heldigvis er det Taxi-holdeplass ved siden av busstoppet…

Lett rusling langs skogsvei dette, fin blåsti tilbake fra Gråsæterhytta. Selve postene er godt beskrevet i håndboka, litt bratt, glatt og sleip sti må traverseres for å nå dem.

Tips: For post 14 gå oppover til venstre når du kommer opp i hogstfeltet og kryss dette, der finner du bekkedraget som du følger videre oppover.

•16 SØRKEDALEN SKOLE – BOGSTADSETRA – HAKKLOKROKTJERNET – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 5h52; 951a 945d; netto gangtid 5h16):


Post 31: Bogstadsetra


Post 30: Hakklokroktjernet

Buss 41 fra Røa til Sørkedalen skole. Et utvalg av skogveier og blåstier finnes, hva med å gjøre som meg og gå langs veien inn og ta stiene tilbake? GRRRRR: Stiene rundt Finnerud begynner å få skader av bruk av hest. Dette må da kunne unngås på blåstiene? Det er allerede stier nok rundt her som er fullstendig ødelagt av riding (og som naturlig nok ikke lenger er merket).

Håndboka har detaljene om postene.

Tips: Håndboka påstår at post 30 er på den vestligste odden. Dette stemmer ikke. Ikke stemmer det med grantresymbolet i boka heller. For å unngå enhver misforståelse: Posten er i øst, og på (midt i, og HØYT oppe på en granlegg) den store rasteplassen du kommer til først!

•17 ÅSENHAGEN – FJELLSTADVANGEN – KLINTEHØGDA – FJELLSTADVANGEN – TÆRUD (min totaltid 2h43; 408a 397d; netto gangtid 2h25):

Post 41: Helt syd på Klintehøgda 332

Bussrute 331 fra Oslo Bussterminal til Åsenhagen. Retur med rute 401 fra Tærudstien. Følg turkartet Oslo Nordmark og retningslinjene i Håndboka.

Tips: Håndboka påstår at det ikke er sti til toppen, men det er ikke helt riktig. Hvis man fortsetter en 5-10 minutter videre etter Fjellstadvangen til et prominent stikryss (der stien går over til traktorvei) kan man ta til høyre (venste går mot Ringdalskoia) og følge fin sti helt opp på utsikten!

•18 TOMTER (I RÆLINGEN) – TJUVSTUÅSEN – GRINITAJET (min totaltid 2h18; 353a 343d; netto gangtid 1h46):

Post 44: Tjuvstuåsen

Bussrute 501 fra Lillestrøm Bussterminal (eller Oslo Bussterminal) til Tomter i Rælingen. Retur med samme buss fra Grinitajet. Følg turkartet Oslo Østmark. Fra Tomter går man gjennom et villastøk og tar opp i lysløypa. Følg lysløypa et stykke, men ta av til høyre på umerket sti rundt Myrdammen. Fra Myrdammen er det skiltet sti opp til Tjuvstuåsen. Som en variasjon (og siden jeg hater å tråkke i mine egne fotspor) gikk jeg ned igjen umerket sti på andre siden av åsen til stien støtte på rødmerket løype. Tok til høyre den rødmerkete løypa og fulgte den til traktorveien ved Merratjerna. Til høyre igjen her og en fin rusletur langs idyllisk gressbevokst vei ned mot Grinitajet.


2006 – 2008

•1 SØRKEDALEN SKOLE – SVARTORSÆTRA – ANDTJERNSBEKKEN – STUDENTERHYTTA – TRYVANNSTUA – TRYVANNSTÅRNET – FROGNERSETEREN – SKÅDALSBAKKEN – SKÅDALEN ST. (min totaltid 5h34; +707m -695m; 1 lap):


Post 34: Svartor kalkovn


Post 33: Andtjernsbekken


Post 35: Der Skådalsbakken lå

Buss 41 fra Røa til Sørkedalen skole. Her kan man ganske enkelt ta grusveien, eller blåsti opp sørfra til Svartorsætra. Grusveien følger man så videre til Studenterhytta, men rett før man kommer dit tar man en avstikker opp en traktorvei til Andtjernsbekken. Fra Studenterhytta er det blåsti via Nordmarkskapellet til Tryvannstua. Idiot-syklister er ikke uvanlig her, selv ikke på de verste steder, så se opp! Videre blåsti via Tryvannstårnet til Frognerseteren. Herfra følger man grusvei til Bomveien, blåsti til Skådalen, eller en kombinasjon av disse som gjør at man til slutt havner i traktorveien som utgjør den rødmerkede Skådalsløypa. Her går man opp (hvis man kommer fra blåstien) eller ned (hvis man kommer fra Bomveien) til Skådalsbakken. Etterpå rusler man ned til Skådalen T-banestasjon.

Tips: Post 34 er godt beskrevet i håndboka. Aksess fra grusveien. Post 33 finner man altså ved å gå noen meter nedover langs bekken når man møter den (rødmerket skiløype). Post 35 finner man, som det står i håndboka, ved å gå litt OPPOVER igjen Skådalsløypa fra informasjonsskiltet for Skådalsbakken. Rett før veien følges rødmerket sti til høyre. Rett etter at stien har passert en bred trelem over bekken går det en veldefinert sti til høyre. Litt oppe i denne stien vil blå bånd vise veien til hoppet. Legg også merke til de blå båndene som markerer bolter litt ovenfor posten.

•2 SKAR – ØYUNGEN – GÅSLUNGEN – ELMEDALEN – MOVATN – SNIPPEN (min totaltid 4h41; +519m -429m; 3 laps):


Post 32: Rottungselven


Post 36: Almedalen – Elmedalen


Post 37: Der Jakob Bomstua bodde

Buss 51 til Skar. Blåsti eller vei til Øyungen. Blåsti videre til Gåslungen. Grusvei til Elmedalen. På vei ned igjen ta den nederste veien, den som går på østsiden av Movatn. Se opp for idiot-syklister på den smalere nedre delen. Følg veien til Snippen holdeplass [tog].

Tips: Post 32 ligger altså på SYDSIDEN av Rottungselva, gå ned til høyre rett før brua ved Gåslungen. Post 36 er godt beskrevet i håndboka, skulle ikke være mye rom for tvil her. Dessuten markerer tre steiner oppå hverande og et blått bånd hvor stien går ned. Post 37 ligger altså på den omtalte grusveien som passerer Snippen holdeplass.

•3 SKULLERUD – ØSTMARKKAPELLET – SPINNEREN – MARIHOLTET – ELLINGSRUDÅSEN (min totaltid 5h09; +751m -697m; 3 laps):


Post 45: Milorg-hula øst for Smalvannet


Post 46: Spinneren


Post 44: Dalbakk

Utgangspunktet er Skullerud T. Ta Flyktningeruta østover fra Skullerudstua. Fra denne gjør man først en liten avstikker opp nordover til Smalvannshula, deretter en litt lenger en sørover til Spinneren. Bare litt til østover kan man så ta blåsti til Mariholtet, hvor det vel nesten må sies å være obligatorisk med varm eplekake med krem. Mmm… Deretter kan man rusle veien opp til Ellingsrudåsen T. Husk “bakdøra” til T-banen: Ikke langt etter Nuggerud tar man av til venstre opp traktorveien som er lysløypa skiltet mot Lindeberg etc.

Tips: Post 45 Smalvannshula er skiltet fra Flyktningeruta. Det går også sti fra Flyktningeruta opp til Spinneren. Rett sør for Langvannet krysser blåstien den rødmerkede løypa to ganger. Rett på andre siden av løypa der blåstien kommer inn (nordfra) første gangen går det en smal sti videre. Følg denne oppover (og senere litt nedover) en smal og trang liten dal. Stien går så videre (lett mot høyre, nesten skjult av trefall) oppover mot Spinneren. Blåstien over Bestemoråsen til Mariholdet går rett forbi Dalbakk, og man snubler nesten i brønnen rett før den rødmerkede skiløypa krysser stien. Men før dette har man antagelig allerede sett staken med poster og skilt oppe på en liten haug til høyre for stien.

•4 HVALSTAD – SEMSVANNET – VINDKOVAN – SEMSVANNET – HVALSTAD (min totaltid 2h37; +-417m; 3 laps):

Post 6: Bygdeborgen på Vindkovan

Tog til Hvalstad stasjon. Gå opp Solstadlia, og finn blåstien til Semsvannet oppe i Solstad Terrasse, eller ta en annen rute etter fritt valg. Det går umerkede stier opp fra Hvalstadlia, men det blir mye mer sikking og sakking å gå opp herfra. Grusvei langs Semsvannet. Håndboka gir detaljerte opplysninger om Vindkovan. Tilsvarende rute tilbake.

•5 ØSTBYVEIEN – ØSTBY – ØSTBYPUTTEN – BLÅTJERN – ØSTBYPUTTEN – ØSTBY – ØSTBYVEIEN (min totaltid 2h00; +-177m; 1 lap):

Post 43: Blåtjernboltene 

Busslinje 414 fra/til Oslo Bussterminal til/fra Østbyveien (stoppestedet etter Lørenskog Kirke). Fin liten rusletur på en våt høstdag. Se også tur 12 2002-2004. Der kan du også lese hintene om hvordan man lett finner rasteplassen ved tjernet.

•6 SØRKEDALEN SKOLE – KJELSÅS – NEDRE LYSEDAM – SKANSEBAKKEN (min totaltid 3h03; +343m -340m; 2 laps):


Post 17: “Offersteinen” på Kjelsås


Post 18: Nedre Lysedam

Buss 41 fra Røa til Sørkedalen skole og tilbake fra Skansebakken. Er marka våt og sleip kan denne rusleturen langs grusveier være et ok alternativ. Håndboka har all nødvendig informasjon om postene.

•7 GULLHAUG – GOSLIA – HAUGSKOLLEN – SOLFJELLSTUA – GOMMERUD – GULLHAUG (min totaltid 2h51; +377m -353m; 1 lap):

Post 9: Haugskollen, nordøst ved utsikten 

Busslinje 143 fra Oslo Bussterminal til Grinda stoppested (samme buss tilbake fra Gullhaug stoppested e.l). En fin liten runde i et for meg til nå helt ukjent område. Bruk kartet (gjerne også Kartboka for Oslo), følg vei og blåsti. Merk at stien ned mot Gommerud er ekstremt bratt og man bør tenke seg om to ganger før man legger i vei her når det er vått.

•8 SKANSEBAKKEN – HEGGELIVANNET – KJERKEBERGET – ROGNLIVANNET – BY (min totaltid 6h12; +732m -784m; 2 laps):


Post 19: Kjerkeberget (Høgåasen)


Post 15: “Kvennhølet”

Buss 41 fra Røa til Skansebakken. Som en variasjon brukte jeg kun grusveiene/sykkelstiene i marka på denne turen, da med unntak av selve postbesøkene. Kjerkeberget ble forsert fra nord mot syd, fra og til nærmeste vei. Fra Bykrysset kan man ta buss 753 til Triangelen og bytte til rute 143 til Oslo Bussterminal.

Tips: Hvis man vil opp til Kjerkeberget fra nord kan man gjøre det slik: Fra veien sør for Heggelivannet går det et spor fra skogsmaskin opp Høgåsen. Man kommer forsåvidt opp mot “feil” topp, men det er kun en dal som det er relativt enkelt å forsere imellom. Post 15 er også enkel å finne hvis man bruker kartet og så følger instruksjonene i håndboka slavisk. Posten er lett synlig fra den rødmerkede skiløypa, men (dessverre) på feil side av bekken… Med den vannføringen vi har nå (Oktober 2006) blir man våt her!!! Legg merke til forskjellen mellom bildet over og bildet i håndboka! Eneste mulighet til å unngå skummel vassing i stri bekk er å angripe posten fra en helt annen retning, nemlig blåstien i sydøst, og så gå samme vei tilbake. Umerket sti/kjerrevei et stykke, men det er ikke lett å vite hvor man skal ta ned til bekken. Og bratt er det. Stedet man skal gå ned er en veldig lite prominent bekkedal med en ørliten bekk. Det er mulig man kan se at flere har gått ned her, og på den måten finne riktig sted?

•9 SKANSEBAKKEN – VENSÅSSETRA – RUMPEMYRA – BURUD – SKRIVERBERGET – ØVERLAND (min totaltid 2h00; +-177m; 1 lap):

Post 10: Rumpemyra – Rumpemyrrennet

Buss 41 fra Røa til Skansebakken. Enklere post kan man vel nesten ikke tenke seg. Håndboka har all nødvendig informasjon. Den rødmerkede skiløypa og blåmerket sti går sammen forbi Rumpemyra. Gå opp til høyre på riksveien etter Øverland, ta buss 143 fra Åsterud holdeplass til Oslo Bussterminal.

•10 TOMTER – GAUPESTEINEN – MJÆRSKOGKOLLEN – GAUPESTEINEN – TOMTER (min totaltid 4h39; +451m -458m; 3 laps):


Post 49: Gaupesteinsgrana


Post 50: Mjærskogkollen

Tog til/fra Tomter stasjon. To svært enkle poster. Men få med deg at blåstien til Mjærskogkollen tar av til høyre fra skiløypa/blåstien til Bråtan. På mitt kart er ikke sistnevnte angitt med blått. Se også tur 13 2004-2006. På turen til Tomter denne gangen var jeg til og med så heldig at Jernbaneverket drev med arbeider på linjen. Dermed var det minibuss fra Ski, jeg kunne bli satt av der blåstien til Gaupesteinen starter, og gikk dermed “glipp av” et par kilometer med asfaltvei 🙂

•11 LIER – SKAKKLEIVÅSEN – REISTAD – LIER (min totaltid 2h44; +-394m; 1 lap):

Post 4: Skakkleivåsen 323 

En fin rusletur på en (snøfri) vinterdag. Turen starter på Lier “stasjon”/holdeplass. Gå (venstre) ned til hovedveien og ta denne opp til høyre. Ta første til høyre over Sørum søndre og Sørum nordvestre, opp til en kjerrevei/sti som tar deg til den gamle Drammensbanen. Veiene øverst her vises som sti(er) i Kartboka for Oslo.

Følg turveien/banen mot venstre forbi post 3 2004-2006. Kort tid etterpå krysser en traktorvei banen gjennom en undergang. Ta til høyre ned til traktorveien og følg denne videre. Veien blir umiddelbart til sti. Følg stien oppover og til venstre. Kryss en vei, og fortsett videre på sti over bekken (gå ti meter til venstre når du møter veien for å finne fortsettelsen av stien). Heretter blir det litt brattere, nesten oppe markerer en liten varde et stikryss. Ta til venste på den mest prominente stien her. Snart er man ved Stuvstjern, der stien dreier vestover mot kjerreveien som kommer opp fra Reistad.

Ta til høyre når du møter kjerreveien. Rett etter at toppunket på Reistadåsen er passert (rett oppe til venstre for veien) tar du til venstre på en umerket sti, over en knøttliten bekk. Følg stien opp til et lite markert stikryss. Den mest prominente stien videre går lett til venstre så rett opp den lille ryggen nordover. Følg denne stien (ikke markert på kartet!) først over en liten høyde, og så opp neste. Dette er Skakkleivåsen. Rett før åsen er det en hytte. Stien tar ned og til venstre rett før hytta. Følg den noen meter, men ta så en ny sti til høyre opp til toppunket.

Hele denne ruten kan i detalj sees på Vestmarkkartet. Bare det siste partiet mot hytta og toppen er ikke markert som sti der (fra det siste stikrysset).

Som variasjon kan man på tilbaketuren gå kjerreveien helt ned til Reistad, deretter gang/sykkelvei (nesten) til Lier stasjon (eller du kan forsåvidt gå opp på gamle Drammensbanen igjen også).

•12 RØYKEN – HERSTADHEIA – RØYKEN (min totaltid 3h50; +-590m; 2 laps):

Post 3: Herstadheia

En veldig bra og overraskende lett tur på delvis frossen mark en tidlig vinterdag. Her kan man virkelig få strukket litt på beina! Ypperlig sti. Tog til Røyken stasjon. Gå ned fra stasjonen og opp Heggumbakken. Bruk Kartboka for Oslo for å ta deg til Røyken Ungdomsskole. Fra skolen starter den nye blåmerkingen til Herstadhei (5km). OBS: De blå skiltene med kart er “gjemt” inne i postkasseskjul og er vanskelige å få øye på hvis en er uforberedt! Ta til venstre ved det første skiltet, så to ganger til høyre. Umiddlerbart etterpå bruk falkeblikk for å få øye på det neste “skjulet” på høyre side som IKKE inneholder postkasser. Der begynner selve stien, som også er umulig å få øye på på avstand. Resten av turen er uproblematisk, og det er bare å nyte. Nyt også nystekte vafler med rømme og syltetøy på Herstadhei!

•13 KLOKKERTOPPEN – SMALGJERMENNINGEN – GJERDRUMSGJERMENNINGEN – SMALGJERMENNINGEN – GLITTRE – KLOKKERTOPPEN (min totaltid 3h57; +-448m; 2 laps):

Post 42: Gjerdrumsgjermenningen

Bussrute 301 til/fra Klokkertoppen (ved Hakadal kirke). En lett og fin tur. Ta hardt styrbord ved Smalgjermenningen for å se blåstien som går på en gangvei av tre over den smaleste delen av vannet! På tilbaketuren ta den korteste gulmerkede ruten via Glittre. Dette er en aldeles nydelig sti, så her går man glipp av noe hvis man bare går på blått. Ruten følger skogsbilveien rett etter Smalgjermenningen ca. en kilometer før den tar til høyre.

•14 GRUA – MYLLADAMMEN – ÅSSJØBRENNA – MYLLADAMMEN – GRUA (min totaltid 4h30; +-726m; 3 laps):

Post 23: Åssjøbrenna

Man kan undres om den ikke helt overdådige utsikten fra Åssjøbrenna egentlig er verdt turen. Blåstiene i området er svært ødelagt og gjørmete etter mye hogst og kjøring av skogsmaskiner. De er ofte direkte vanskelige å følge. Faktisk vil jeg anbefale bruk av vei så mye som mulig. Men man kan velge selv, fra Grua er det flere ruter og muligheter for en kombinasjon av blåsti og vei etter eget ønske. Det er knapt noe trafikk, så veiene er helt ok å gå langs. Tog til/fra Grua.

Tips: Oppstigningen til Åssjøbrenna er uten sti, og bratt, men ikke spesielt vanskelig. Alt.1 går fra Åssjøvollen via grusveien langs vannet, der veien slutter ta hardt babord opp kjørespor. Der sporene slutter ta til venstre over bekken og fortsett bratt oppover rett øst. På første avsats krysser man en myr og fortsetter opp på ryggen (forsatt rett øst). Følg så ryggen nordover til trig-punktet. Alt.2 går fra Åssjøvollen blåstien sørover, blåstienfortsetter oppover ovenfor de røde hyttene. Forlat stien etter få meter og forsett så rett mot toppen som mulig. “Treet” er forøvrig den merkelige furua du ser på bildet over.

•15 SØRKEDALEN SKOLE – FINNERUD – KIKUTSTUA – GLOTJERNSKOLLEN – HAKADAL ST. (min totaltid 6h34; +753m -768m; 2 laps):


Post 31: Løvenskioldbautaen – 70 år


Post 30: Vest på Glotjernskollen

Artig for en gangs skyld å krysse Nordmarka på tvers, fra Sørkedalen til Hakadal. Dette blir såpass langt at det er naturlig å gå store deler på vei. Blåsti ble brukt der det gikk “snarveier” og fra nær Kobberhaughytta til Kikutstua. Merk at i skrivende stund (August 2007) er blåstien fra Finnerud til Kobberhaughytta stengt p.g.a flommen og dens herjinger. Busslinje 41 fra Røa til Sørkedalen skole, tog tilbake fra Hakadal. For lett å finne raskeste vei til stasjonen konsentrer på å følge blåmerkene den siste biten, ikke alle er like prominent plassert.

Tips: Oppstigningen til Glotjernkollen fra vest er som håndboka sier for tøffinger. De som ikke er svært sikre til bens bør ikke gå denne ruten. All nødvendig informasjon finnes i håndboka, men jeg kan love at det blir litt av en tur hvis man ikke er lommekjent her fra før!


2004 – 2006

•1 ELLINGSRUDÅSEN – NUGGERUD – BAKÅS – ELLINGSRUDÅSEN (min totaltid 1h40; +235m -269m; 2 laps):


Post 44: Ellingsrud Mølle


Post 43: Skansene ved Bakås

Utgangspunkt Ellingsrudåsen T-banestasjon. Rusle ned til Mariholtveien og gå den til Nuggerud og restene av møllen like etter (informasjonstavle). Tilbake via lysløypa til skansene hvor blåmerket sti går forbi Søndre skanse. Etterpå kan man f.eks ta “bakdøra” inn til T-banen (skiltet). Anbefaler bruk av Kartboka for Oslo hvis man ikke er veldig kjent på Ellingsrud. Ikke noe turkart viser tilstrekkelig med detaljer her.

Tips: Tre armer av blåsti møtes et lite stykke ovenfor Søndre skanse. Man kan gå opp vilkårlig sti her, det er en nordfra, en fra sørøst og en fra sørvest (sånn circa). Fra stikrysset (ikke helt lett å se at dette faktisk er et stikryss hvis man kommer nordfra) tar man den sørøstre blåstien, fra denne vil man skimte skansen i skogen mot sør. Informasjonsskiltet her er forøvrig ødelagt.

•2 TONSENHAGEN – GLASSBERGET – TONSENHAGEN (min totaltid 0h45; +-97m; 1 lap):

Post 36: Steinhjulet syd for Glassberget

En veldig kort spasertur dette, men steinbruddet er jo veldig interessant, så det fortjener muligens en tur alene. Her står alle nødvendige instruksjoner i håndboka. Informasjonstavler ved stien viser steinbruddet. Dessuten er hjulet også fullt synlig derfra.

•3 MARIDALSKAPELLET – DAUSJØDAMMEN – SANDER – GRYTA – SOLEMSKOGEN (min totaltid 2h44; +348m -196m; 0 laps):


Post 33: Dausjødammen


Post 35: Ulvegravene ved Sander

Buss 51 til Kapellet. Vei til Berntsberg. Sti (skiltet) til Daudsjødammen. Tilbake til asfaltveien, men med en gang til venstre inn grusveien mot Sander gård. Rett før gården tar man blåmerket turvei til venstre, men i stedet for å følge denne når den (umiddelbart) svinger mot høyre fortsetter man rett frem opp traktorveien i retning jernbanen. Man går HELT rett på her, først på traktorvei, så sti, og til slutt gjennom det lille gjenvokste partiet rett før jernbanelinjen. Kryss denne forsiktig (OBS: stålwiregjerder på begge sider). Fortsett i samme retning og nesten med en gang møtes en sti som går parallelt med jernbanen. Ta til høyre og følg denne helt til “bekken” (ikke ta til venstre i stikryss, fortsett langs hovedstien og så parallelt med jernbanelinjen som mulig). Rett før bekken gå opp morenerygg til venstre (ingen sti), og fortsett oppover til ny sti møtes. Følg denne opp til rød- og blåmerket traktorvei retning Kjelsås. Ved Grytbekken ta til venstre opp rødmerket sti. Følg skiltene (det er en horde med stier og skiløyper her, prøv å opprettholde nærheten til bekken så mye som mulig, men IKKE kryss den, og alltid rødmerket) først skiltet mot “Solemskogen”, senere “Lilloseter” til Grytveien (skilt “Solemskogen P – 500 m”). Ta til venstre for en hyggelig avstikker til Gryta, til høyre for Solemskogen.

Tips: Ulvegraven(e) ligger på den omtalte moreneryggen, akkurat der ny sti materialiserer seg, og rett før den lille fossen. Fossen høres på lang lei, du hører den før du kommer til bekken også, så her er ørene et godt hjelpemiddel.

•4 MOVATN – SINOBER – NORDSKOGEN/SØRSKOGEN – LILLOSETER – SOLEMSKOGEN (min totaltid 3h21; +380m -358m; 1 lap):

Post 34: Nordskogen

Tog til Movatn. Blåsti til Sinober, Nordskogen/Sørskogen og Lilloseter. Skogsvei (eller valgfri blåmerket rute) til Solemskogen. Selv gikk jeg veien, men tok en “snarvei”, rødmerket sti/løype “Solemskogen 1.5km”, den siste biten. Veldig raskt og effektivt.

Tips: Det beste er nok å først gå til Sørskogen. Deretter går det en rød- og blåmerket sti på nordøstsiden av Nordskogtjernet. Men ikke følg den merkede ruten ned mot vannet, den skiltede “Glemmestadtraseen” er bedre. Deretter er det rett opp lyslinja på nordsiden av tjernet.

•5 HAUKETO – GRØNLIÅSEN – SOFIEMYR – TÅRNÅSEN – PRINSDAL – HAUKETO (min totaltid 2h48; +-207m; 1 lap):

Post 49: Grønliåsen

En svært hyggelig rusletur. Bruk det gode ruteforslaget i håndboka. For navigering i slike “trange” farvann er Kartboka for Oslo uunnværlig.

•6 MORTENSRUD – SKULLERUDÅSEN – GULLSMEDEN – MARIHOLTET – HALSJØEN – MARIHOLTET – ELLINGSRUDÅSEN (min totaltid 7h12; +784m -800m; 2 laps):


Post 47: “Den første varde”


Post 46: Gullsmeden


Post 45: Lombardiet

Kan også kombineres med tur nr. 1 overfor til ikke mindre enn fem kjentmannsposter! Eller man kan kutte ut post 45, for en vesentlig kortere tur. Start fra Mortensrud T. Igjen er Kartboka for Oslo nyttig. Kryss først grusbanen, og ta blåmerket rute via gressbanen i retning Østmarkkapellet. Fra varden fortsetter man på “Flyktningeruta” til man svinger inn blåstien over Skullerudåsen. Ved Elvåga blir det etterhvert blåmerket vei ned til Gullsmeden, så videre en aldeles nydelig blåmerket sti til Mariholtet. Her har man fortjent en skikkelig rast. Så blåsti til Halsjøen og tilbake igjen. Sliten, men fornøyd kan man så rusle opp Mariholtveien til Ellingsrudåsen. Når man omsider har karret seg opp dit kan det være på sin plass å gjenoppdage “bakdøra” inn til T-banen, ikke langt fra skiltingen til de forskjellige skansene, jfr. nevnte tur 1. En mega-markatur, men ingen spesielle problemer underveis. Håndboka og Østmarkkartet gir all nødvendig informasjon.

Tips: “Gullsmeden” er altså ØSTRE Gullsmeden. Som Håndboka sier, fra den skiltede (Vestre) Gullsmeden går det en sti over haugen og ned til Østre Gullsmeden. Fortsett veien videre etter Vestre Gullsmeden, passer blåstien som også tar av til venstre, men ta så til venstre opp over haugen noen meter senere når veien har dreid nesten helt sørover.

•7 LIER – SPIKKESTAD – RØYKEN – HALLENSKOG (min totaltid 3h40; +414m -344m; 1 lap):


Post 3: Turveien på gamle “Drammensbanen”


Post 2: Storhella i Kjekstadmarka

En veldig morsom, men lett tur med Jernbane i sentrum. Hvis man vil kan man til og med ta toget midtveis på turen, fra Spikkestad til Røyken. Turen starter på Lier “stasjon”/holdeplass. Gå (venstre) ned til hovedveien og ta denne opp til høyre. Ta første til høyre over Sørumsgårdene, opp til en traktorvei som tar deg til den gamle Drammensbanen. Veiene øverst her vises som sti(er) i Kartboka for Oslo.

Etter at første kjentmannspost er sanket opp går man turveien sørover. Når den slutter (ved en bom) forsetter det en bilvei gjennom en lengre jernbanetunnel. Dette er nå en privat vei, og porten til tunnelen KAN være stengt. I så fall må man følge skiltet sykkelrute (ned til høyre) til Spikkestad (dette er Oldtidsveien, men vi kommer tilbake til den senere). Er tunnelen åpen, og det er den nok som regel, er det veldig morsomt å fortsette videre den gamle jernbanetraseen. Lommelykt er ikke nødvendig, men kanskje greit for spesielt mørkredde. På den andre siden kommer du etterhvert til en lang “perrong” der gamle jernbaneskinner dukker opp. Da er det bare å følge disse videre til Spikkestad, bortsett fra en veifylling som må krysses.

Rett før Spikkestad, der strømledningen starter, tar man til venstre kryssende vei. Ta så den gamle Oldtidsveien (skiltet samt gul- og blåmerket) til Røyken. Evt. kan man ta toget! Se forøvrig Kartboka for Oslo. Der Oldtidsveien krysser jernbanen (rett etter Røyken stasjon), sving til venstre skiltet “Vesledammen”. Etter igjen å ha krysset toglinjen forsetter du oppover boligfeltene. Rett etter rundkjøringa på toppen tar du rødmerket traktorvei videre til høyre i retning Hallenskog. Ved første stikryss gjør man en avstikker opp til Storhella og tilbake. Rett før Hallenskog svinger den rødmerkede ruta til venstre. Fortsett istedet rett fram (over bekken) på sti (av en eller annen grunn merket sykkelsti på Vestmarkkartet). Nesten med en gang er du på veien som tar deg ned til holdeplassen.

Tips: Storhella er veldig nær det omtalte stikrysset. Etter et par titalls meter går det tråkk innover til venstre, der steinblokkene under hella er synlige i skogen.

•8 STEIN GÅRD – FISKLAUSTJERN – SKRIVERBERGET – BRUNKOLLEN – KRYSSET JØSSINGVEIEN/ØSTERNVANNVEIEN (min totaltid 3h22; +468m -478m; 1 lap):

Post 7: Skjerpene ved Fisklaustjernet

Post 8: Steinsetting i Brunkollia

Følger deler av ruten til tur 1 2002-2004. Buss 143 til Stein Gård. Derfra merket blåsti hele veien, men med tillegget opp til utsiktspunket ytterst på Brunkollen, og posten nedenfor. Fra Jøssingveien kan du ta busslinje 732 til Eiksmarka eller Østerås, og bytte til Røabanen (Linje 2).

Tips: Rett etter at du har kommet (fra Skriverberget på sti) ned på traktorveien opp mot Brunkollen turisthytte, passeres en liten hytte på høyre side. Dette er altså nedenfor Småbruket. På venstre side går her en smal og bratt, men tydelig sti oppover lia til venstre. Denne går rett opp til hytta som ligger så og si på utsiktspunktet. 50m eller så sør for hytta (også via en smal sti) har vi betongsøylen det henvises til. Post 8 ligger rett ned ura her i vest. Det er fullt mulig, men kanskje ikke å anbefale, å kravle ned og opp igjen ura. Jeg vil ikke se ned på de som heller vil ta en lang sving nordvestover inn i den smale dalen for en litt lettere reise ned. Opp igjen kommer man alltids uansett veivalg… 

•9 SKANSEBAKKEN – SMEDDALEN – SVARTEN – KRINGLA – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 6h47; +772m -791m; 6 laps):

Post 14: Otertjernrenna ved Homleberget

Post 15: Asbjørnsens vei

Post 18: Svartendammen

Post 17: “Limnigrafen” ved elven fra Kringla

Følger stort sett samme rute som tur 2 nedenfor (2002-2004), men med andre avstikkere ut for de forskjellige postene. Det var nå en ny blåmerket sti i retning Søndre Heggelivann, og jeg fulgte denne i stedet for den “gamle” over Ospeskog.

Tips: Post 14 bør tas ved at man venter med å klatre opp til høyre for veien (sett sørfra) til man akkurat har passert kraftlinja. Her markerer tre store steiner på hverandre en helt akseptabel sti rett opp til posten.

•10 ØVRE VAGGESTEIN – GAUPEKOLLEN – LANGEDALEN – LIGGEREN – MYRTJERNELVA – GÅSLUNGEN – SKAR (min totaltid 5h35; +646m -617m; 2 laps):

Post 32: Gaupekollen ved utsikten

Post 30: Langedalen ved st Svarttjern

Post 31: Myrtjernhelvete “Mæravrælen”

Buss 51 til Øvre Vaggestein. Gå blåmerket vei forbi gården, og ta så traktorveien innover i skogen rett etter jordet på høyre side. Jfr. Nordmarkskartet. Veien blir etterhvert til sti, og du kommer til Dølebråtbekkdalen og en smal grusvei. Ta til høyre her. Etter ti meter passerer du en blåmerket sti til Mellomkollen. Følg veien til første kryss (ved branndammen) hvor du møter ruten beskrevet på Lahlum.net. Her tar du til venstre opp til informasjonstavlen og bak denne finner du stien til Gaupekollen.

Fra Gaupekollen fortsetter turen nordover. Etterhvert svinger stien vestover og bratt oppover i retning Mellomkollen, du kan ta deg opp dit og så ned til skogsbilveien etter Tømte eller fortsette direkte nordover langs dyretråkk til du finner veien. Deretter er det et bredt utvalg av veier og blåstier som dekker resten av ruten.

•11 HAKADAL ST. – STORØYUNGEN – BENTEBRÅTAN – KLOKKERTOPPEN (min totaltid 3h09; +444m -443m; 2 laps):

Post 42: Bentebråtan

Tog til Hakadal stasjon. En artig runde rundt Tøyenhøgda. Buss 301 tilbake fra Klokkertoppen ved Hakadal kirke. Håndboka inneholder all nødvendig informasjon om posten.

•12 ELNES – ELVIKSLØKKA – HELGEREN – FORTJERNBRÅTAN – LIGGEREN – ØYUNGEN – SKAR (min totaltid 6h25; +727m -434m; 3 lap):

Post 27: Elvikløkka – Elviga – Elvigen

Post 29: Sølvviksdammen

Tog til Elnes holdeplass. Artig for en gangs skyld å gå fra Hakadal til Oslo. Det er kronglete å gå fra blåstien til Sølvviksdammen, så med korte benklær må man regne med blodsutgydelse! Vil nok heller anbefale å ta denne posten på vinterstid (eller kanskje med båt?). Høy vannstand gjorde at dammen ikke var synlig. Fin badeplass! Buss 51 tilbake fra Skar.Nytt: Fra sommeren 2006 ble Elnes holdeplass nedlagt :-(, turen til Elviksløkka gjøres da lettest via blåsti fra Hakadal stasjon, se Nordmarkskartet. Det er en litt lengre rute.

•13 TOMTER – GAUPESTEINEN – BREIDMÅSAN – KRÅKSTAD (min totaltid 4h27; +295m -299m; 1 lap):

Post 50: Breidmåsan

Tog til Tomter stasjon. Følg asfaltveien nordvestover retning Ski fra Tomter, ta av til høyre på første blåsti, deretter b/div Post 50: Breidmåsanlåsti hele veien. Håndboka inneholder all nødvendig informasjon om posten. Retur med tog fra Kråkstad stasjon.


2002 – 2004

•1 VALLER – DÆLIVANNET – STEIN – FISKLAUSTJERN – SKRIVERBERGET – HASLUMSETER KAPELL – SVARTVANNET – HASLUMSETER KAPELL – BRUNKOLLEN – KRYSSET JØSSINGVEIEN/ØSTERNVANNVEIEN (min totaltid 6h37; +667m -606m; 1 lap):


Post 9: Dælivannet “Gutten med seljefløyten”


Post 10: Et ukjent sted på “Stanglina”

Utgangspunktet her er å ta Kolsåsbanen til Valler stasjon i Bærum. Følg veien nordøstover fra stasjonen til første kryss. Her starter blåstien mot Dælivannet, se kartet for Oslo Vestmark.

Fra Dælivannet fortsetter blåstien videre langs den sydøstlige bredden i retning Stein gård. Noen hundre meter sydøst for gården krysses Gamle Ringeriksvei. Ikke lenge etter tar man til venstre mot Fisklaustjern, og passerer rett ved siden av gården. Etter Skriverberget fortsetter man videre mot Haslumseter Kapell. Det er flere mulige ruter her. Den korteste ser ut til å gå (først) i retning av Brunkollen.

Ved kapellet må man bruke millimeterpresisjon (og forstørrelsesglass?) på kartet for å finne den korte veien til Svartvannet. En smal sti går rett sørover fra blåstien ned mot vannet.

Så er det tilbake igjen til kapellet og via Brunkollen mot nærmeste bussholdeplass. Den finnes i krysset Jøssingvn./Østernvannvn., like ved Ila Landsfensel. Her kan du ta busslinje 732 som kommer fra Ila til f.eks Eiksmarka, og bytte til Røabanen.Nytt: Fra sommeren 2006 ble Kolsåsbanen stengt for ombygging. Alternativet er busslinje 42 fra Majorstuen.

Tips: Posten ved Svartvannet er på tross av hva man kan få inntrykk av både i håndboken (“liten” kolle) og på kartet, definitivt FUGL… 😉 Tror også retningen er mer østlig enn angitt. Dette er den eneste posten jeg har hatt problemer med å finne denne sesongen, og selve kollen er helt skjult av digre graner sett fra vannet. Dessuten er sørenden av vannet et ganske dårlig utgangspunkt. Rett mot toppen er det en 20 meter høy skrent pluss bratt rundt. Flere smale kløfter med tildels bratte kanter skjærer mot øst/sydøst. Den som starter lengst nordlig er brukbar, men du må ganske langt inn for å kunne jobbe deg tilbake oppover mot toppen av kollen til venstre for deg. Ned igjen mot stien kan man istedet ta seg gradvis og forsiktig nedover mot nordenden av vannet, det går en smal sti et stykke på vei…

•2 SKANSEBAKKEN – ST. JØRGENSKASTET – SMEDDALEN – HENNINGSSTEINEN – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 6h40; +605m -626m; 3 laps):


Post 16: St Jørgenskastet


Post 17: Smeddalen


Post 18: Henningsteinen (Hemingsteinen)

Start med å ta buss 41 fra Røa til Skansebakken (endestasjon). Herfra følger man grusveien videre til man kommer til et kryss (rett etter Heggelielva) hvor blåmerkene begynner, først på vei senere på sti, i retning Heggelivannet. Underveis dit passerer man St. Jørgenskastet.

Umiddelbart etter demningen på Heggelivannet tar man traktorveien til høyre (snarvei!) til neste markavei. Følg denne til den gamle igjengrodde veien i Stuevassdalen. Følg denne veien til Smeddalen. Fra posten tar man så til høyre ned blåstien (bratt og OBS OBS sleipt hvis det er vått). Nede på en markavei igjen runder man Kringla og går nordover mot Henningsteinen.

Så tilbake igjen til Kringla. Følg så markaveien (10km…) nedover til Sørkedalen Skole og (igjen) bussrute 41.

Tips: Skiløypa opp til Henningsteinen er OK, men litt før skiløypa går det en traktorvei senere sti inn i skogen. Dette er første til venstre fra markaveien etter blåstien til Svarten som tar av en hundre meter tidligere. Denne traktorveien unngår våt myr og giftige planter og er også en snarere vei til steinen. Når du møter den rødmerkede skiløypa er du ved steinen.

•3 ULSRUD – SARABRÅTEN – KROKTJERN – LUTVANN – TROSTERUD (min totaltid 3h33; +388m -391m; 1 lap):


Post 45: Vannbassenget ved Sarabråten


Post 44: Kroktjerntunnelen

T-bane til Ulsrud, så vei, gangvei og blåsti (fra krysset Østmarksveien/Ytre Ringvei, ses kun som “umerket sti” i gjeldende utgave av Oslo Østmark trykt April 2003) til parkeringsplassen ved Ulsrudvannet. Gå mot høyre ned i retning vannet, og følg sykkelveien rundt nordenden av Nøklevannet til Sarabråten. Vannbassenget ligger ved blåmerket sti som tar til venste oppover like etter Sarabråten.

Fra vannbassenget går man tilbake til Sarabråten og tar blåstien til høyre. Etter et stund tar man til venste blåsti mot Kroktjern.

Fra toppen ovenfor tunnelen går man stien vestover til man kommer til blåsti og tar til høyre mot Lutvann. Fra Lutvann passerer man Lutvann leir og følger senere veien (skiltet) mot Trosterud T-banestasjon.

Tips: Ved Kroktjern går det stier rundt på østsiden langs vannet. Når man kommer til tunnelen finnes det et solid og godt forankret tau som gjør det lett å klatre opp en liten kløft i klippeveggen opp til posten.

•4 GRORUD T – BERGENSVEIEN – AUREVANNET – GRORUD T (min totaltid 3h42; +-278m; 1 lap):


Post 38: Gamle Bergensvei, steinmur ved Bjøråsen


Post 37: “Jegersly” Markas første private hytte

Fra Grorud T-banestasjon går man rett nordover langs Bergensveien mot Badedammen. Videre langs sykkelveien (“Gamle Bergensvei”) til steinmuren etter Romstjernet, noen hundre meter etter kryssende blåsti fra Røverkollen.

Etter posten er det tilbake til denne blåstien. Ta til høyre via Lusevann, Bleiktjern og Lomtjern til rett nord for Aurevannet. Her tar blåstien skarpt til høyre, og traktorvei/sti tar til venstre nedover dalen. Følg denne ned mot det første tjernet, så sti videre til det andre tjernet, og til slutt selve Aurevann.

Fra Jegerly går stien videre østover ikke langt fra vannkanten. Til slutt splittes den nå smale stien i to, en del går nordover igjen en smal dal, den andre (nesten usynlig) kravler ned til selve vannkanten. Tilsynelatende en blindgate. Men neida, smal og bratt fortsetter den bortgjemt i et knøttlite skar opp den andre stupbratte bredden og svinger sørover høyt over vannet. Til slutt kan du nøste deg nedover igjen mot sydenden. Her går det f.eks rødmerket løype tilbake mot sykkelveien ved Steinbruvannet.

•5 HAMMEREN – DAUDSJØEN – HAMMEREN (min totaltid 1h52; +-113m; 0 laps):

Post 34: Jettegrytene ved Daudsjøen

Buss 51 til Hammeren. Ok, du kan ta bussen helt til Vellet, men da blir hele turen knapt et kvarter hver vei, så for ihvertfall å få til en liten spasertur kan man starte her. Spaser f.eks opp Gamle Maridalsvei og ta Kasaveien til høyre. Når du igjen kommer til Maridalsveien (ved Vellet) tar du den private veien til høyre en 50m høyere opp. Stien mot Daudsjøen tar av rett fra det første krysset oppe i denne veien.

Samme vei tilbake.

•6 HAMMEREN – KAMPHAUG – HAMMEREN (min totaltid 3h05; +-250m; 1 lap):

Post 33: Kamphaug

Buss 51 til Hammeren. Nordmarksveien til rett ovenfor Skjærsjødammen. Her følger man den gamle Nordmarksveien (nå blåmerket sti) til Kamphaug.

Samme vei tilbake.

Alternativt går det nå en ny blåmerket sti helt fra Hammeren.

•7 SOGNSVANN – LILLE ÅKLUNGEN – SOGNSVANN (min totaltid 2h01; +-127m; 1 lap):

Post 35: Lille Åklungen

Her er det mange muligheter, men selv tok jeg blåstien fra nordenden av Sognvann til Lille Åklungen, og ruslet grusveien tilbake. Enkelt og greit.

•8 SØRKEDALEN SKOLE – BJØRNSJØEN – SØRKEDALEN SKOLE (min totaltid 6h00; +-503m; 2 laps):

Post 30: “Ved Bjørnsjøens bred” (Kulveitangen)

Buss 41 fra Røa til Sørkedalen Skole. Blåsti til Finnerud, blåsti mot Kobberhaughytta (nesten helt frem), blåsti mot Kikutstua (nesten helt frem), blåsti mot Fyllingen, så vei rundt Østre Fyllingen og tilbake til Finnerud. Herfra blåsti (ny rute) eller vei + blåsti (gammel rute) tilbake til Sørkedalen.

Tips: En kan godt vente med å svinge mot Bjørnsjøen til blåstien krysser kraftlinja. Det går en sti langs kraftlinja og en kan følge denne i retning (tilbake til) Fyllingselva og holde til venstre i et lite stikryss. Kort etter fortsetter stien langs vestbredden av elva (se bildet ovenfor) og ut til posten.

•9 SKAR – ØYUNGEN – GÅSLUNGEN + retur (min totaltid 4h29; +-365m; 2 laps):

Post 32: Dammen foran Gåslungen

Buss 51 til Skar. Blåsti eller vei til Øyungen. Blåsti til Gåslungen. Retur samme vei.

Tips: Sti til dammen starter ved (vest for) brua før Gåslungen gård.

•10 MOVATN – SINOBER – SOLEMSKOGEN (min totaltid 3h21; +380m -345m; 2 laps):

Post 36: Burås

Startpunkt er Movatn stasjon. Blåsti retning Sinober. Vil man ha en veldig kort tur kan man gå Movatn – Burås – Movatn. Det skulle ikke ta mye over en time i netto gangtid. Ellers kan man fortsette via Sinober til Snippen (Tog), Sandermosen (Tog) eller som jeg til Solemskogen (Busslinje 56).

Tips: Burås er den hytta du ser til venste for blåstien før denne snur øst og senere sørover mot Sinober. Det er ikke langt etter at en smal gammel vei er krysset. Avmerkningen av blåstien på Nordmarkskartet er her feil. Jeg vet ikke om stien noensinne har gått der kartet angir, men det har ihvertfall vært feil så lenge jeg har vandret i disse traktene.

•11 SKULLERUD – SKULLERUDSTUA – ØSTMARKKAPELLET – SØNDRE SKYTTEN – SKYTTEN – RUSTADSAGA (min totaltid 4h39; +492m -485m; 4 laps):

Post 46: Slepptjern

Blåsti fra Skullerudstua via Østmarkkapellet til Søndre Skytten. Følger den såkalte “Flyktningeruta”. OBS: Bratt og vanskelig sti. For en lettere reise, bruk returruten begge veier. Fra Søndre Skytten igjen blåsti nordover til Skytten, blåsti/vei til Rustadsaga.

•12 BLYSTADLIA – ÅMOTDAMMEN – BLÅTJERN – ØSTBYPUTTEN – ØSTBY – ØSTBYVEIEN (min totaltid 3h00; +239m -277m; 1 lap):

Post 43: Blåtjerngrana

Busslinje 414 til Blystadlia. Sykkelvei/blåsti til Åmotdammen. Blåsti til Østbyputten. Blåsti/sykkelvei til Østby. Blåmerket vei til bussholdeplass Østbyveien, og igjen busslinje 414.

Tips: Blåtjern er ikke synlig fra stien. Sti går til venstre nedover i skogen mot noe myrlignende ikke lenge etter at du passerer blåstien til (bl.a) Ramstadslottet. Når du møter stikrysset Østby/Djupdalen har du gått for langt. Gå et par meter tilbake over bekken og ta umiddelbart til høyre, eller gå tilbake opp bakken og ta første sti til høyre her. Stiene går ned til en fin rasteplass ved tjernet, og du kan følge en smal (og delvis bratt!) sti rundt den nordre enden av vannet til grana. For en lettere reise krysser du hele haugen igjen før du tar sti til høyre ned gjennom skogen.

•13 SKAR – ØYUNGEN – LIGGEREN – LILLE GØRJA + retur (min totaltid 4h54; +-591m; 2 laps):

Post 31: Fossen under lille Gørja

Buss 51 til Skar. Vei til Øyungen, du kan velge mellom veiene øst og vest for elva. Blåsti til Liggeren. Blåsti til lille Gørja. Retur samme vei eller via Helgeren. “Fossen” er egentlig en serie med stryk.

Tips: Her kan man bruke ørene. Når du har kommet så langt at du passerer strykene vil du høre bruset (hvis det er mer enn null vannføring…). Her går det en sti fra markaveien inn i skogen.

•14 TOFTE – BORGEN – TOFTE (min totaltid 2h24; +-266m; 1 laps):

Post 1: Ut mot havet

Buss 251 fra Oslo til Tofte i Hurum. Dette er en to timers tur hver vei… Ruten er beskrevet i Håndboka. Kartet i Håndboka dekker også alt det interessante av ruten, så du trenger strengt tatt ikke turkartet Oslo Vestmark for denne posten alene. Kun utgangspunktet (Strigleveien) er såvidt utenfor kartruta (ville vært nedenfor venstre halvdel, du ser klart den bratte veien opp til dammen markert).

Tips: Beskrivelsen i håndboka er litt snau mot slutten, følg sti og varder hele veien opp.

•15 BJØRGESÆTER – BJØRGESÆTERFJELLET – BJØRGESÆTER (min totaltid 2h05; +-312m; 1 laps):

Post 39: Bjørgesæterfjellet

Tog til Bjørgesæter. Tar litt over en time fra Oslo S. Et par hundre meter nord for stasjonen krysser en fin sti jernbanelinja, se Nordmarkskartet eller kartruten i Håndboka (som også her dekker hele ruten). Gå gjennom grinda og ta denne stien oppover, hold til høyre i alle prominente “kryss”, jfr. kartet. Slik kommer du nord/nord-øst for fjellet, som lettere kan angripes fra denne retningen. Det er et uttall av tråkk, stier og hjulspor som mer eller mindre leder mot toppen. Bruk kompass. De som er eventyrlystne og sikre på foten kan prøve å finne en snarere eller i det minste kortere vei ned igjen.Nytt: Fra sommeren 2006 ble Bjørgesæter stasjon nedlagt :-(, turen til Bjørgesæterfjellet gjøres da lettest via blåsti fra Grua, se Nordmarkskartet. Det blir en vesentlig lengre tur.

•16 SØRKEDALEN SKOLE – KIKUT – PORTEN + retur (min totaltid 5h58; +-765m; 3 laps):

Post 29: Porten

Buss 41 fra Røa til Sørkedalen Skole. Vei (f.eks) til Fyllingen. Blåsti til Porten via Kikuttoppen.

Tips: Vanskelig å unngå, men ligger rett ved blåstien langs en rødmerket løype.

•17 HVALSTAD – SEMSVANNET – PÅLSBRÅTAN – SKAUGUMSÅSEN – HVALSTAD (min totaltid 3h23; +-508m; 2 laps):

Post 4: Gammel strandkant

Tog til Hvalstad stasjon. Gå opp Solstadlia, og finn blåstien oppe i Solstad Terrasse. Blåsti til Semsvannet, vei langs vannet, blåsti (Nedre kanonvei) til stikrysset ved Pålsbråtan, blåsti til Skaugumsåsen. Umerket sti (bratt!!!) ned åsen og tilbake til utgangspunktet. Som beskrevet her er turen for fotsikre og erfarne fjellfolk som ikke lider av høydeskrekk. Stav anbefales for nedstigningen fra Skaugumsåsen, det er fryktelig bratt og veldig lett å skli her. Det vil egentlig være langt bedre å gå denne runden i motsatt retning, men da må man vite hvor stien opp Skaugumsåsen starter, den er ikke blåmerket som man kan få inntrykk av på kartet Oslo Vestmark. I så fall ta til høyre rett etter vannbassenget! For de som ikke har lyst til dette heller, kan runden allikevel gjennomføres, da med en avstikker opp/ned åsen på baksiden (jfr. kartet). Utsikten må en ihvertfall ikke gå glipp av!

Tips: Håndboka gir det essensielle her. Rett etter stikrysset ved Pålsbråtan (og mens du ennå skimter husene i skogen) krysses stien av en overgrodd vei. Følg denne til venstre ca.100m.

•18 SKUI – MIKKELSBONN – OPPBRENNERBONN – MIKKELSBONN – GODTLAND – MIKKELSBONN – SKUI (min totaltid 5h30; +-703m; 2 lap):


Post 7: Oppbrennerbonn


Post 8: Godtland

Buss 161 fra Sandvika til Skui skole. Her er det flere muligheter, men det raskeste er antagelig å ta lysløypa (rett til venstre for) Skuibakken opp til første vei, og så runde Svartoråsen mot klokka. Veien er etterhvert blåmerket til Persbråtan (OBS: skiltet mot Mikkelsbonn er falt ned, ta av til høyre her) hvor man tar av på blåmerket vei og senere sti mot Mikkelsbonn. Resten av hovedruten er blåmerket sti, jfr. kartet Oslo Vestmark, med retur samme vei.

Tips: Post 7 er veldig vanskelig å finne, bruk kart og kompass så godt det lar seg gjøre (OBS: Terrenget kan også være litt vanskelig). Ellers er tipset om nyplanting fra Håndboka nytting. Posten står i en nyplanting rett sør for en liten kolle mot foten av en enda mindre. Man er ikke langt fra et hogstfelt mot nord og vest. Mulig at skogsmaskinspor opp i hogstfeltet vestfra kan gi en enklere reise…

•19 ELNES – RUNDKOLLEN + retur (min totaltid 3h02; +-500m; 1 laps):


Post 41: Rundkollen

Tog til Elnes holdeplass. Blåmerket vei/sti til Rundkollen.Nytt: Fra sommeren 2006 ble Elnes holdeplass nedlagt :-(, men turen til Rundkollen gjøres like enkelt ved å bruke buss 301 fra Oslo Bussterminal til Kongskog. Alternativt kan man også bruke toget til Hakadal st., turen blir da bittelitt lenger.


Gode utgangspunkt: • Oslo (overraskelse!)
Hvordan komme dit: • Tja?
Mer informasjon: • Bernhard Herres hjemmeside for Kjentmannsmerket • Stiene i Oslomarka av Jon S. Lahlum • Kjentmannsmerket hos Skiforeningen


Denne siden ble sist endret 12. August, 2013.

©2003-2013